اطلاعیه تعداد صفحات مقاله

پژوهشگران گرامی

به اطلاع می رساند اصل مقاله باید با فرمت مشخص شده همایش، بین 10 تا 15 صفحه باشد