اطلاعیه تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات

احتراما، بدينوسيله به اطلاع کليه اساتيد، محققين و دانشجويان گرامي مي رساند، با توجه به استقبال شايان توجه اساتيد، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجويان سراسر کشور و درخواست ها و تماس هاي مکرر نسبت به تمديد مهلت ارسال مقالات حضرت زهرا (س) از نگاهی دیگر، مهلت ثبت نام و ارسال چکيده مقالات، تا 20 مرداد ماه 1398 تمديد گرديد.