همایش بین المللی در آستان ماه مستور

در تاریخ 7 مهرماه 1398 مؤسسۀ فرهنگی هنری امید نور مهدی (عج) در شهر تهران- باغ موزه دفاع مقدس همایش بین المللی ماه مستور (حضرت زهرا (س) از نگاهی دیگر) را در محورهای زیر برگزار می نماید:

- مقاومت و پایداری در سیرۀ حضرت زهرا (س)

- الگوسازی سبک زندگی بر مبنای سیرۀ حیات حضرت زهرا (س) با استناد بر بند 7 بیانیۀ گام دوم انقلاب

- دلایل تلاش حضرت زهرا (س) برای حفظ سرزمین فدک

- تحلیل فعالیت های سیاسی و اجتماعی و علمی حضرت زهرا (س)

- نقش حضرت زهرا (س) در جهاد فرهنگی و اقتصادی

 

یادآور می‌شود، فراخوان همایش ماه مستور به صورت رایگان برگزار می‌شود.