عوامل موثر بر نرخ دلار در آینده

٩ عامل تعیین کننده نرخ ارز است که در وضع موجود نرخ دلار بر اساس دو عامل تعیین میشود :

 

1️⃣دلار به میزانی که تورم ایران بیشتر از تورم جهانی باشد گران میشود ، افزایش قیمت دلار تا ٩۵٠٠ تومان ، تخلیه اختلاف تورم ایران با تورم جهانی بود

 

2️⃣قیمت دلار به ضرورت های بودجه ای دولت هم مربوط میشود ، حقوق پرسنل دولتی شاغل و بازنشسته باید از محل فروش دلار ، تامین شود ، قیمت دلار باید در سطحی تعیین شود که حقوق پرسنل دولتی تامین شود

 

3️⃣هر زمان یارانه انرژی حذف شد ، دلار به شدت ارزان میشود

 

4️⃣در صورت توافق با امریکا ، دلار دارایی خوبی نیست

 

5️⃣در صورت سقوط اقتصاد امریکا ، دلار در مقابل ارز های دیگر به شدت ارزان میشود

 

6️⃣در صورت پایان بازی بانکها در دادن سودهای غیر واقعی به سپرده و تعیین تکلیف سود های غیر واقعی که در گذشته تعهد آن را کرده اند ، دلار ارزان میشود

 

7️⃣هر چه نفت ارزان تر شود دلار در ایران گران تر میشود

 

8️⃣قیمت دلار به حجم صادرات و میزان انتقال درآمد ناشی از صادرات به ایران بستگی دارد ، هر چه حجم صادرات بیشتر باشد دلار ارزان تر است ، هر چه حجم انتقال درآمد ناشی از صادرات به اقتصاد در سطح بالاتری باشد ، دلار ارزان تر است و عکس آن نیز  صادق است

 

9️⃣انتظارات تورمی در کوتاه مدت می تواند نرخ دلار را تعیین کند اما در بلند مدت نرخ دلار تابع ٨ عامل فوق است

 

1️⃣0️⃣روند نرخ دلار :

٧ مرداد : ٩۴٠٠

٧ شهریور : ١٠٩١٠

٧ مهر : ١٧٢٨٠

٧ آبان :١۴۵٠٠

٧ آذر : ١١٩٠٠

٧ دی : ١٠۶٠٠

 

نتیجه گیری :

 

✅قیمت دلار از ترکیب ٨ عامل فوق تعیین میشود ، هر نوع تغییر در ٨ عامل فوق به تغییر در نرخ دلار می انجامد

 

✅افزایش نرخ دلار تا ٩۵٠٠ تومان به سبب عامل اول و دوم بود ، نرخ دلار تا ٧ مرداد بر اساس عامل اول و دوم ، تعیین شد

 

✅حتی اگر تحریم اتفاق نیفتاده بود دلار بر اساس عامل اول و دوم ، اصلاح قیمتی می شد منتهی مقداری دیر تر

 

✅افزایش نرخ دلار تا ١٩٢٠٠ تومان به سبب انتظارات تورمی بود ، نرخ دلار از ٧ مرداد تا ٧ مهر به مدت دو ماه ، بر اساس انتظارات تورمی شکل گرفت

 

✅سقوط قیمت دلار به دامنه ده هزار تومان ، به سبب غلبه ٨ عامل فوق در تعیین نرخ دلار بود ، سقوط قیمت دلار ، به سبب زور شدن ٨ عامل فوق بر انتظارات تورمی بود ، انتظارات تورمی دلار را ١٩٢٠٠ تومان کرد اما در مقابل ٨ عامل فوق سپر انداخت و تسلیم شد

 

✅قیمت دلار در آینده بستگی به دو عامل ٧ و ٨ دارد ، عوامل دیگر ، وزن حداقلی دارد ، برای پیش بینی نرخ دلار ، باید بر دو عامل ٧ و ٨ تمرکز داشت

 

حرف آخر : تعیین نرخ دلار بر اساس اخبار ، که شکل دهنده انتظارات تورمی است منبعد فقط می تواند روند های گول زننده ایجاد کند ، یعنی نوسان کوتاهی ایجاد کند و بعد به سرعت به شرایط قبلی بازگردد

 

پیش بینی نرخ ارز بر اساس تنها یک عامل از عوامل ٩ گانه ، ضریب خطای بالایی ایجاد می کند ، نرخ دلار باید حداقل بر اساس ترکیب دو عامل تعیین شود

 

پانوشت محمد حسین ادیب بر تحلیل فوق :

پیش بینی بدون خطا وجود ندارد

مسئولیت تصمیم خرید یا فروش با خود افراد است

محمد حسین ادیب