گزارش عادل آذر درباره عملکرد بودجه ۹۷ و اقتضائات و الزامات بودجه ۹۸

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارشی در مورد عملکرد بودجه ۹۷ و اقتضائات و الزامات بودجه ۹۸ ارائه داد.