آمار بالای صادرات نفت ایران علی رغم فشارهای امریکا

بررسی واحد اطلاعات اکونومیست نشان می‌دهد: