* فیلدهای ستاره دار الزامی است
 

آخرین مهلت ارسال چکیدهۀ مقالات : 25 مردادماه 1398

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 شهریورماه 1398

اعلام نتایج داوری مقالات و همایش : 7 مهرماه 1398

2297 865 513 98+

9008 766 915 98+

ستاد برگزاری مراسمات ملی-مذهبی
افتتاحیه پروژه بیرجند با حضور رئیس جمهور دکتر روحانی و مهندس نعمت زاده وزیر صنعت
در روز جهانی کارگر،از کارگران نمونه پروژه رشتخوار تقدیر شد